Welk bedrijf wordt bekroond tot hét boegbeeld van circulair ondernemen?

Wie volgt Schagen Infra B.V. op als winnaar van de Circulair Ondernemen Award 2018? Meld je nu aan!

Regio Zwolle wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie waarin verspilling van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en iedereen meedoet. Deze transitie is hard nodig en biedt tegelijkertijd grote kansen voor bedrijven. 

Om deze beweging te versnellen, te versterken én om bedrijven bewust te maken van de noodzaak en kansen van circulair ondernemen, reikt Stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ) in samenwerking met partners vanuit de overheid, het onderwijs en bedrijfsleven, dit jaar voor de 2de keer de Circulair Ondernemen Award uit. De award vervangt de MVO-award die DORZ sinds 2012 tweejaarlijks uitreikte.

De jury beoordeelt alle inzendingen en nomineert 5 bedrijven die op 19 november 2019 gaan pitchen op Social Impact Day Zwolle. Drie bedrijven gaan door naar de finale. Bij die bedrijven vindt op 2 december 2019 ook een bedrijfsbezoek plaats. Tijdens de goedbezochte nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW en MKB Regio Zwolle zal op 9 januari 2020 de award worden uitgereikt door de voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle, Trudy Huisman.

Met deze award willen we bedrijven die een voortrekkersrol vervullen en een voorbeeld zijn in de regio het podium en de waardering geven die zij verdienen. Ook is de publiciteit die de award met zich mee brengt waardevol. Een jaar lang mag het bedrijf zich Circulair Ondernemer in de regio Zwolle van 2019 noemen. 

DORZ is op zoek naar bedrijven die aantoonbaar besparen op hun verbruik en afval. Waar verspilling wordt voorkomen, zoveel mogelijk wordt hergebruikt en waarin iedereen meedoet. Het gaat hier om bedrijven die ecologische en sociaal-maatschappelijke effecten realiseren met hun processen en producten en tegelijkertijd economisch rendement en onderscheidend vermogen creëren.

Deel

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij award@dorz.nl

Partners

  • VNO-NCW
  • DORZ
  • MKB Nederland Regio Zwolle
  • Economic Board Regio Zwolle
  • Regio Zwolle.png
  • Windesheim